Novosti
Otvorena web stranica!
on September 15, 2012

Ovdje idu novosti.... Pročitajte više→

            Himna KoKo
 
Široki osmijeh, veselo oko,
dođite djeco, zove vas Koko!
 
Dođite radosno, čekaju vas tete,
u zagrljaj primaju svako dijete.
Šarene kocke čekaju vaše ruke,
slagat će kule bez puno muke!
 
Široki osmijeh, veselo oko,
dođite djeco, zove vas Koko!
 
Dođite slušati pjesme i šale
i maziti naše lutke male!
I slikari mali mi ćemo biti,
za doručak topli čaj ćemo piti!
 
Široki osmijeh, veselo oko,
dođite djeco, zove vas Koko!

Upisi

UPIS DJECE U REDOVNI PROGRAM

Postupak upisa:
Želite li svoje dijete upisati u naš vrtić najprije trebate popuniti i potpisati Zahtjev za upis djeteta (podiže se u vrtiću).
Uz ispunjeni zahtjev vrtiću predajete slijedeće dokumente:
 • izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta
 •  uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta
 • preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 • presliku OIB-a djeteta
 • potvrde o radnom statusu roditelja
 • potvrdu pedijatra o obavljenom sistematskom pregledu djeteta
 • presliku iskaznice cijepljenja
 • presliku zdravstvene iskaznice
Inicijalni razgovor roditelj obavlja sa ravnateljem, pedagogom i višom medicinskom sestrom. Sada se prikupljaju podaci o obitelji, uvjetima u kojima dijete živi, porodu i razvoju djeteta, djetetovim navikama i potrebama, te nekim drugim specifičnostima. Dogovoriti će se i datum polaska djeteta u vrtić, kao i postupci roditelja i vrtića za vrijeme prilagodbe djeteta.
Mogućnost upisa djeteta u vrtić ovisit će o broju slobodnih mjesta u skupinama.
          UPISI SE VRŠE TIJEKOM CIJELE GODINE!

Bitne zadaće u odnosu na roditelje:

 • individualan pristup u praćenju i poticanju razvoja njegovog djeteta
 • stručan i kvalitetan odnos suradnje i partnerstva s roditeljima (od konzultacija, roditeljskih sastanaka do edukacija, priredbi  i  proslava)
 • pružanje stručne pomoći koju može dobiti u ustanovi (odgajatelj, ravnatelj, pedagog, zdravstveni voditelj)
 • doživljavanje vrtića i njegovih djelatnika (cjelokupnog okruženja) kao mjesta gdje se roditelj i njegovo dijete osjeća sigurno, dobrodošlo, gdje ga se dočekuje s razumijevanjem, susretljivo i toplo

Bitne zadaće u odnosu na dijete:

Poticati i osvještavati dijete u njegovim potrebama kroz:

 • situacije aktivnog učenja
 • aktivnosti u kojima će se djeca osjećati uspješna i razvijati pozitivnu sliku o sebi
 • socijalnu interakciju
 • razvoj vještina za nenasilno rješavanje sukoba
 • podršku da vjeruju svojim željama i u budućnosti slijede svoje snove
 • razvoj slobodnog i kreativnog uma
 • svijest o brojnim mogućnostima izbora
 • svijest o tome da uz slobodu dolazi i preuzimanje odgovornosti za svoje izbore
 • aktivnosti kulturno-umjetničkog sadržaja